كارگروه‌های تخصصی  داخلی

آمار
آينده‌پژوهی
اصطلاح‌شناسی
باستان‌شناسی
پزشکی
پیوند
تغذيه
جامعه‌شناسی
حمل‌ونقل درون‌شهری – جاده‌ای
حمل‌ونقل دریایی
حمل‌ونقل ریلی
حمل‌ونقل هوایی
دامپزشکی
رایانه و فنّاوری اطلاعات
روابط عمومی و تبلیغات بازرگانی
روان‌شناسی
ریاضی
زبان‌شناسی
زمین‌شناسی
زیست‌شناسی عمومی
زيست‌شناسی‌ ـ شاخۀ علوم‌گياهی
زيست‌شناسی‌ ـ شاخۀ ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری
ژئوفیزیک
سينما و تلويزيون
شنوایی‌شناسی
شیمی
علوم پایۀ پزشکی
علوم جوّ
علوم دارویی
علوم سلامت
علوم سیاسی و روابط‌ بین‌الملل
علوم كتابداری و اطلاع‌رسانی
علوم نظامی
علوم و فنّاوری غذا
علوم و فنّاوری غذا – شاخۀ قهوه‌پژوهی
عمومی
فلسفه
فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
فیزیک
قطعات و اجزای خودرو
كشاورزی‌‌ ـ شاخۀ زراعت و اصلاح نباتات
كشاورزی ـ شاخۀ باغبانی
گردشگری و جهانگردی
مدیریت پروژه
منابع طبیعی و محیط‌زیست
موسيقی
مهندسی برق
مهندسی بسپار
مهندسی بسپارـ شاخۀ الیاف و پلاستیک
مهندسی بسپارـ شاخۀ بسته‌بندی
مهندسي بسپارـ شاخۀ تاير
مهندسي بسپار- شاخۀ علوم و فنّاوری رنگ
مهندسی بسپار- شاخۀ گران‌روی و شارش‌شناسی
مهندسی محیط‌زیست و انرژی‌
مهندسی مخابرات
مهندسی معماری و شهرسازی
مهندسی مکانیک
مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی نقشه‌برداری
نجوم
نساجی
ورزش
هنرهای نمايشی

 

كارگروه‌های تخصصی برون‌پذیر

 اَرتاپزشکی (انجمن جراحان ارتوپدی ایران)
اعتیاد
اقتصاد (مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی)
اقیانوس‌شناسی (انجمن علوم و فنون دریایی ایران)
بتن (انجمن علمی‌مهندسی بتن و سازه‌های بتنی ایران)
بازاریابی (انجمن علمی بازاریابی ایران)
بینایی ماشین (انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران)
پروتگان‌شناسی (انجمن پروتئومیکس پزشکی ایران)
جامعه‌شناسی ( انجمن جامعه‌شناسی ایران)
جانورشناسی (انجمن زیست‌شناسی ایران)
جغرافیای سیاسی (انجمن ژئوپلیتیک ایران)
جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب (انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)
حشره‌شناسی (انجمن حشره‌شناسی ایران)
حسابداری (شورای اصطلاح‌شناسی حسابداری ایران)
خوردگی (انجمن خوردگی ایران)
تاریخ (انجمن ایرانی تاریخ)
رمزشناسی (انجمن رمز ایران)
سرامیک (انجمن سرامیک ایران)
علوم تشریحی (انجمن علوم تشریحی ایران)
علوم‌شناختی-روان‌شناسی شناختی
کنه‌شناسی
کودکان استثنایی
گیاهان دارویی (انجمن گیاهان دارویی)
مدیریت ( مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی)
مدیریت سلامت (پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)
مدیریت فنّاوری (انجمن مدیریت فنّاوری ایران)
مطالعات زنان
مهندسی برق (انجمن بهره‌وری صنعت برق ایران)
مهندسی پزشکی
مهندسی سدسازی (کمیته ملی سدهای بزرگ)
مهندسی شیمی (انجمن مهندسی شیمی ایران)
مهندسی هوافضا (انجمن هوافضای ایران)
ميكرب‌شناسی (انجمن میکرب‌شناسی ایران)
نگهداری و تعمیر (انجمن نگهداری و تعمیر)
نانوفنّاوری (انجمن نانوفنّاوری)
نجوم 
نجوم رصدی و آشكارسازها (رصدخانه ملی ایران)
یادگیری الکترونیکی (انجمن یادگیری الکترونیکی)

انتشارات

ویژه‌نامۀ مطالعات واژه‌گزینی
فرهنگ واژهای مصوب فرهنگستان
هزارواژه‌ها
جزوه‌ها
اصول و ضوابط واژه‌گزینی
مجموعه واژه‌ها
مقاله‌های تحقیقی
ترجمه‌های منتشرشده

 

 

 

 

 

گردهمایی‌ها

گروه واژه‌گزینى به‌منظور تبادل اطلاعات با دیگر محققان و آشنایى با پژوهش‌هاى انجام‌پذیرفته در زمینۀ زبان فارسى و نیز معرفى فعالیت‌هاى خود، تا کنون گردهمایى‌ها و میزگردهاى زیر را برگزار کرده است:
• نخستین گردهمایى کارگروه‌هاى تخصصى واژه‌گزینى فرهنگستان (خرداد ۷۸)؛
• نخستین هم‌اندیشى مسائل واژه‌گزینى و اصطلاح‌شناسى (اسفند ۷۸)؛
• دومین گردهمایى کارگروه‌هاى تخصصى واژه‌گزینى فرهنگستان (آذر ۷۹)؛
• میزگرد مصدرهاى برساخته (تیر ۸۰)؛
• میزگرد بررسى وضعیت اختصارات در زبان فارسى (دى ۸۰)؛
• سومین گردهمایى کارگروه‌هاى تخصصى واژه‌گزینى فرهنگستان (اسفند ۸۰)؛
• میزگرد بررسى وندهاى زبان فارسى (دى ۸۰)؛
• چهارمین کارگردهمایى گروه‌هاى تخصصى واژه‌گزینى فرهنگستان (اسفند ۸۱)؛
• دومین هم‌اندیشى مسائل واژه‌گزینى و اصطلاح‌شناسى (اردیبهشت ۸۲)؛
• پنجمین گردهمایى کارگروه‌هاى تخصصی واژه‌گزینى فرهنگستان (بررسى عملکرد کارگروه‌ها و طرح مسائل واژه‌گزینى ـ اسفند ۸۳)؛
• هم‌اندیشى یک‌روزۀ «برنامه‌ریزى براى بازنگرى در اصول و ضوابط واژه‌گزینى» (دى ۸۴)؛
• ششمین گردهمایی کارگروه‌های تخصصی واژه‌گزینی فرهنگستان (بحث دربارۀ اصول و ضوابط واژه‌گزینی ـ اردیبهشت ۸۵)؛
• هفتمین گردهمایی کارگروه‌های تخصصی واژه‌گزینی (اعلام برنامۀ سال بعد و طرح صورت نهایی اصول و ضوابط واژه‌گزینی ـ‌ اردیبهشت ۸۶)؛
• هشتمین گردهمایی کارگروه‌های تخصصی واژه‌گزینی (بررسی مسائل مختلف واژه‌گزینی ـ اسفند ۸۶)؛
• نهمین گردهمایی کارگروه‌های تخصصی واژه‌گزینی (اردیبهشت ۸۸)؛
• هم‌اندیشی انجمن‌های علمی و برون‌سپاری واژه‌گزینی (خرداد ۸۸)؛
• هم‌اندیشی انجمن‌های علمی و برون‌سپاری واژه‌گزینی (دی ۸۹)؛
• هم‌اندیشی انجمن‌های علمی و برون‌سپاری واژه‌گزینی (آذر ۹۰)؛

سخنرانی‌ها