پژوهشكده مطالعات واژه‌گزينی

گروه واژه‌گزينی از سال‌های  اوليهٔ فعاليت خود در صدد بود تا فعاليت‌ واژه‌گزينی به شيوه‌ای علمی و منطبق با علم اصطلاح‌شناسی به پيش برود. در طول فعاليت خود در زمینهٔ معادل‌گزینی در برابر اصطلاحات بیگانه به اصول و قواعد و شيوه‌هايی بومی دست يافت و سعی كرد آنها را با علم اصطلاح‌شناسی هماهنگ کند و به جنبه‌های مختلف واژه‌گزینی توجه کند. با كسب تجربه‌های بسيار در اين سال‌ها اندیشهٔ راه‌اندازی رشتهٔ واژه‌گزينی و اصطلاح‌شناسی در ایران، همانند برخی كشورها، شکل گرفت. خوشبختانه در سال 1383 گروه واژه‌گزینی موفق به تصويب رشتهٔ واژه‌گزينی و اصطلاح‌شناسی در مقطع كارشناسی ارشد در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری شد و در سال 1391 نيز مجوز تأسيس پژوهشكده مطالعات واژه‌گزينی را دريافت كرد. اين پژوهشكده دارای سه گروه پژوهشی با عنوان‌های گروه پژوهشی واژه‌گزينی و اصطلاح‌شناسی، گروه پژوهشی الگوهای واژه‌سازی، گروه پژوهشی واژه‌نگاری است. دورهٔ اول كارشناسی ارشد واژه‌گزينی و اصطلاح‌شناسی در سال 94-95 برگزار شد و تاکنون به طور مرتب برای هر سال تعدادی دانشجو پذیرفته است. اميد است با ادامهٔ آموزش این رشته واژه‌گزينانی تربيت شوند كه بتوانند در هرجا كه فعاليت دارند، حامی زبان فارسی باشند.

کارگاه‌ها